Technické informácie
Sem vložte podnadpis

Všeobecné a technické informácie

Tento dokument popisuje vlastnosti zákazkovo vyrábaných drevených podláh RZ FLOORING. Drevo ako prírodný materiál vykazuje vlastnosti, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie, tak ako vlastnosti vychádzajúce z každej prírodnej suroviny.

Rozdielnosti

Každý kus dreva a tým aj každá podlaha je originálna! Rozdiely vo farbe, štruktúre dreva sú spôsobené jeho prirodzenými vlastnosťami ako prírodného materiálu, ktorý praská, mení farbu, starne a chová sa nedokonalo. Drevo ako aj povrchová úprava oxidujú a nemožno pozerať ako sa podlaha javí na vzorke a ako sa javí keď je nová. Vystavované vzorky drevenej podlahy preto nemôžu byť úplne identické s Vašou novou podlahou. Každá realizácia je jedinečná a podlaha je do istej miery odlišná farebne ako aj v štruktúre dreve (kresba, praskliny, hrče). Nie je možné garantovať v každej dodávke drevených podláh rovnaké hrče, ich množstvo, kresbu dreva, praskliny, tieto "nedokonalosti" povrchu sú prejavom unikátnosti dreveného povrchu a ručnej práce.

Prevzatie zodpovednosti

Drevená podlaha RZ FLOORING sa v zásade vyrába na zákazku podľa zadania zákazníka. Vždy pri objednávke odporúčame objednať dostatočné množstvo vrátane potrebného prerezu a možných nepatrných strát, pretože dorobenie aj malého množstva metrov naviac môže trvať rovnako dlhú dobu ako vyrobenie celej zákazky a tiež z dôvodu rôznych farebných a štrukturálnych odlišností dreva vo viacerých dodávkach. Po prevzatí drevenej podlahy RZ FLOORING z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky neručíme za chyby spôsobené nesprávnou prepravou, nesprávnym skladovaním a pokladaním. Majte na zreteli, že montáž podlahy je potrebné ponechať na odborne vyškolený personál. Na drevenú podlahu sa nevzťahuje záruka, pokiaľ nebola správne montovaná podľa odporúčaní od výrobcu. Vzhľad parkety nie je možné reklamovať po položení podlahy.

Upozornenie na poškodenie

Pred montážou je nutné podlahu min. 48 hodín aklimatizovať v priestore, kde sa bude podlaha klásť. Olejo-voskovaný povrch novej podlahy vyzrieva 4-5 týždňov, preto je citlivejší na poškodenie. Treba dbať na zvýšenú opatrnosť hlavne hneď po pokládke, kedy je vyššie riziko poškodenia. Pred samotným používaním nechajte lepidlo aspoň 12 hodín vytvrdnúť a zabráňte vstupu na podlahu. Ťažký nábytok a súčasti interiéru je vhodné klásť na drevenú podlahu po 24 hodinách. Nábytok je potrebné opatriť filcovými podložkami. Dôležitá je tiež správna údržba. Vlhkú údržbu je možné realizovať najskôr 2 týždne po montáži. Pokiaľ dôjde k rozliatiu vody alebo inej tekutiny na podlahu je nutné okamžite podlahu dosucha vyutierať, aby sa predišlo vniknutiu tekutiny cez povrchové póry, prípadne cez špáry v parketách hlbšie dovnútra.

Montáž drevených podláh

Príprava podkladu a následná montáž drevených podláh je určená pre odborníkov a vyžaduje si dobrú skúsenosť práce s drevenými podlahami. Nesprávne pripravený podklad a neodborná montáž môže viesť k celkovému znehodnoteniu podlahy a tým k neuznaniu reklamácie. Dodržaním podmienok správneho technologického postupu montáže a udžovaním ideálnej vlhkosti podkladu a vlhkosti v priestoroch, zabezpečíte bezproblémové použitie a funkčnosť podláh. Drevené podlahy RZ FLOORING je možné lepiť na pero-drážku (plávajúca podlaha) alebo celoplošne na podklad so stálo pružnými lepidlami na to určenými. Celoplošné lepenie odporúčame z dôvodu väčšej odolnosti podlahy voči výkyvom vlhkosti a teploty, pri podlahovom vykurovaní obzvlášť. Použitie konkrétneho typu lepidla závisí priamo na realizátorovi montáže podlahy, čím preberá zodpovednosť za jeho výber a použitie. Podklad musí byť absolútne vyrovnaný, nerovnú podkladovú vrstvu s toleranciami väčšími ako 2 mm na 2m dĺžky, je nutné pred pokladaním podlahy vytmeliť, zbrúsiť alebo vyrovnať zodpovedajúcim materiálom. Pred lepením sa odporúča hlavne pri anhydridových stierkach podklad vybrúsiť a následne napenetrovať aby sa zabezpečil správny prenos adhézie k spodnej strane podlahy. Je tiež nutná kontrola vlhkosti podkladového materiálu, ktorá nesmie prekročiť pri betónovom podklade 2%, pri dreve 8% a pri anhydride 0,5%. Pri podlahovom vykurovaní je nutné podklad pred začiatkom pokladania postupne a dôkladne vyhriať - protokol o vyhrievaní si treba vyžiadať od inštalatéra. Pre pokladanie je nutná teplota podkladu cca 15-18 °C. Po ukončení montáže by sa táto teplota nemala meniť po dobu 3 dní - doba vytvrdnutia lepidla. Tiež je nutná kontrola vlhkosti vzduchu prostredia, ktorú odporúčame udržovať v rozmedzí 45-60% už počas realizácie montáže.              V prípade nedodržania týchto podmienok nenesie výrobca drevených podláh RZ FLOORING zodpovednosť za prípadné deformácie podlahy ako sú: rozmerové zmeny, vyschnutie, praskanie podláh, odlupovanie lamiel, prehýbanie a pod. Podlaha je expedovaná s vlhkosťou 8+-2%.                                                                                                                                        Vzhľadom k technologickým vlastnostiam dreva ako prírodného materiálu a vzhľadom ku klimatickým pomerom v miestnosti počas vykurovacieho obdobia nemožno vylúčiť škáry. Tie nepredstavujú kvalitatívny nedostatok a musia byť tolerované pretože sú prirodzenou vlastnosťou dreva. Pri prvom uvedení drevenej podlahy do prevádzky a pri začiatku vykurovacieho obdobia je nutné začať kúriť postupne! Pred každým čistením podlahy odporúčame znížiť teplotu podlahového vykurovania. Teplota podlahy by pri teplote v miestnosti 21°C na žiadnom mieste nemala prekročiť 27°C. Pri kobercoch na drevenej podlahe sa musí kvôli vyššej podlahovej teplote počítať so silnejším tvorením škár.

Údržba a čistenie drevenej podlahy:

Povrch dreva ošetrený voskovými olejmi OSMO má mnoho výhod oproti iným povrchom, nevytvára elektrostatický náboj a neposkytuje živnú pôdu mikróbom a alergénom. Upozorňujeme ale na to, že pre zachovanie hodnoty prírodnej drevenej podlahy, jej vlastností a technických parametrov je dôležitá pravidelná údržba použitím prostriedkov OSMO na údržbu drevených podláh. Záväznou podmienkou je tiež dodržiavanie správnej vlhkosti a teploty v priestoroch kde je montovaná drevená podlaha.

Čistenie na sucho - prach, rôzne vlákna alebo zvieraciu srsť odstrániť jednoducho zeleným mopom na prach z OSMO Opti- sady, ktorý je špeciálne určený pre čistenie na sucho alebo podlahu povysávať.                                                                                                                      Stieranie na vlhko - ako často je potrebné stierať Vašu drevenú podlahu, závisí od jej zaťažovania. K pravidelnej údržbe používať mop na vlhké zotretie z Opti-sady a prostriedok OSMO WISCH-FIX vo vode prípadne Sprej-Fix. Odstráni každodenné znečistenie a vysušovaniu podlahy sa zamedzí vďaka obsiahnutým prírodným olejom. Nepoužívať žiadne agresívne viacúčelové čistiace prostriedky!!! UPOZORNENIE - stierať iba na vlhko - nikdy nie na mokro!!! Prípadne ešte dodatočne zotrieť na sucho.                                                                                                              Intenzívne čistenie a oživenie - čas od času potrebuje Vaša drevená podlaha oživenie. Ideálna je k tomu OSMO Vosková údržba a čistiaci prostriedok. Tak bude regenerovaná olejovo-vosková ochranná vrstva a Vaša podlaha si uchová svoj zvláštny vzhľad. V silne frekventovaných reštauráciách a obchodných priestoroch by mal byť používaný OSMO Údržbový olej. Ten je určený špeciálne pre túto oblasť, kde je zmysluplné prevádzať pravidelné oživenie. Intervaly čistenia závisia od zaťažovania drevenej podlahy.                                                                        Údržba a dodatočná úprava olejom - niekedy zanechá život stopy aj na optimálne udržovanej drevenej podlahe. To je však riešiteľná vec. Veď pri drevenej podlahe s povrchovou olejovo-voskovou úpravou je možné ochranný povrch kedykoľvek obnoviť aj bez obrúsenia starého náteru. To je veľká výhoda oproti lakovaným povrchom.                                                              Podlahu treba najskôr dôkladne očistiť. Potom naniesť tenkú vrstvu OSMO Tvrdého voskového oleja kartáčom na natieranie podláh alebo OSMO valčekom z mikrovlákna. Nechať schnúť 8-10 hodín. Po uschnutí naniesť ďalšiu tenkú vrstvu OSMO Tvrdého voskového oleja bavlnenou handričkou bez žmolkov. Pri farebných drevených podlahách sa dá tiež previesť oprava a čiastočná dodatočná úprava - je tu potrebná veľmi presná práca a trochu skúseností. Poškodenú oblasť dôkladne obrúsiť a odstrániť prach. Rovnomerne naniesť tenkú vrstvu Tvrdého voskového farebného oleja s OSMO valčekom z mikrovlákna a nechať schnúť 24 hodín. Po nanesení doladiť odtieň s okolitou plochou pomocou bavlnenej handričky, ktorou je možné v prípade potreby odstrániť prebytočnú farbu. Nakoniec naniesť tenkú vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja a nechať schnúť 8-10 hodín.